2024 Annual Stockholders’ Meeting

Shell Pilipinas Corporation will have its 2024 Annual Stockholders’ Meeting that will be conducted virtually through Shell Operated Webcast at 2:00 p.m. (Philippine Time) on 14 May 2024.

Shell Pilipinas 2021-25 Strategy

Shell Pilipinas sets out its strategic priorities from 2021 to 2025 as it continues to power progress for the Filipinos. In the webcast, the Company shares how its world-class supply chain, growing innovative marketing businesses, and sustainability leadership will deliver value for its customers, shareholders, and the society.

Who we are

Shell Pilipinas Corporation traces its roots to Asiatic Petroleum Company (Philippine Islands) Ltd. In the Philippines back since 1914, and has grown to become one of the leading oil refining and marketing businesses in the Philippines.

What we do

We are an integrated energy company that aims to meet society’s growing demand for energy in ways that are economically, environmentally and socially responsible.

Latest news and updates

Shell Pilipinas Continues to Grow its E-Mobility Business with its First Shell Recharge Mall Deployment

Shell continues to add new charging stations to cement its position as the leader in mobility energy transition.

One Small Step towards Decarbonizing Delivery Services & Sustainability

Delivery service provider decides to address carbon emissions with Accelerate to Zero

Shell Philippines Delivers P1.2Bn Earnings, Paves Way for Future Growth

Shell Pilipinas Corporation (SPC) closed 2023 with a net income of P1.2 billion, demonstrating resilience amidst a challenging year. The marketing business achieved a remarkable turnaround in 2023, with delivery surging by over 60% compared to 2022.

Shell National Students Art Competition marks 57 years of empowering Filipino artists

Partners with National Museum for a 6-month exhibit featuring Shell NSAC winners

Shell Acienda Silang Launch

Title: Shell Acienda Silang Video

Duration: 5:15

Description: One of the first in the world, Pilipinas Shell opens the mobility site of the future in Acienda Silang. The new station is designed to cater to different customer needs, operate with low carbon emissions, include sustainable features, all the while keeping the quality service it has always been known for.

[Inspiring music plays]

[Voice over]

Welcome sa Shell

(Welcome to Shell)
Ito ang aming mobility site of the future kung saan ang aming mga customer

(This is our mobility site of the future where our customer)

Ay ang sentro ng mga paninda, disenyo, at customer experience.

(is the heart of the offers, design, and customer experience.)

[Inspiring music continues]

[Voice over]

Sa Shell, dinidisenyo at tinatayo ang aming mga mobility sites

(So in Shell, we design and build our mobility sites)

Nang naaayon sa ambisyon ng Shell na maging kumpanyang may net zero emission

pagdating ng taong 2050.

(Aligned to Shell’s ambition to be a net zero emission energy company by 2050.)

Ito ay mayroong solar panels

(It is equipped with solar panels)

Energy efficient na mga kagamitan tulad ng aming mga fridge, air conditioning

(Energy efficient equipment like our fridges, air conditioning) 

At mga LED na ilaw upang makabawas sa kuryente, gayundin makabawas sa emissions.

(LED lighting to reduce electricity, thus reducing emissions.)

Bilang karagdagan, ang site na ito ay binuo gamit ng ecobricks

(On top of this, we built the site with ecobricks)

Gawa mula sa mga nirecycle na plastic

(Made from recycled plastic materials)

At ang mga pavement naman ay ginawa gamit ng Shell Bitumen Fresh Air

(And the pavement made from Shell Bitumen Fresh Air) 

Na nakakapag-offset ng carbon emissions na katumbas ng 40 na kotse bawat taon.

(Which offset carbon emissions equivalent to 40 cars per year.)

[Inspiring music continues]

[Voice over]

Ni-ridefine din namin ang kahulugan ng convenience

(We have redefined convenience)

Sa pagimbita sa mga customer na piliin ang Shell Select bilang kanilang paboritong stopover

(Inviting customers to choose Shell Select as their favorite stopover)

Sa pamamagitan ng aming seamless identity, maximum visibility, spacious layout

(With seamless identity, maximum visibility, spacious layout)

At maraming parking spaces.

(And multiple parking spaces.)

Inaanyayahan ka namin na pumasok sa aming tindahan.

(We entice you with a comfortable treat in our store.)

Isang kaaya-ayang pintuan ang bubungad sa iyo.

(A warm and welcoming threshold receives your presence.)

Sa pagpasok mo sa aming tindahan, isang malinis at natural na ambiance ang babati sa iyo.

(As you enter our store, a clean and natural ambiance greets you.)

Marami kaming mga pagkain at ‘di pagkaing mga produkto at serbisyo

(We have a wide range of food and non-food products and services)

Na maaari mong pagpilian.

(That you can choose from.)

Maaari mong i-enjoy ang mga ito sa loob ng tindahan o iuwi ito sa iyong tahanan.

(You can enjoy these in store or bring these home with you.)

Mayroon kami ng lahat ng ito upang ipakita kung gaano kaimportante saamin

ang customer satisfaction.

(We got all of these to show how we value our customer satisfaction first.)

[Inspiring music continues]

[Voice over]

Nakipag-partner kami sa mga kalidad at minamahal na mga food brands

(We have partnered with quality and well-loved food brands) 

Gaya ng Cha Time, Turks, at Potato Corner upang matugunan

(Such as Cha Time, Turks, and Potato Corner to meet) 

Ang iyong snacking cravings nasa biyahe ka man o wala.

(Your snacking cravings whether you’re on or off the road.)

Ang mga panindang ito ay nababagay sa maraming mga tinda

(These offers will complement the wide range of assortments)

Na mayroon ang Select sa magkakaibang mga kategorya, para dumami ang iyong pagpipilian.

(We have in Select across categories, creating more options for you.)

Ang magkakaiba naming mga upuan ay matatagpuan sa loob at labas ng tindahan

(Our diverse seating types are available in and out of the store) 

Upang tugunan anuman ang iyong pakay.

(To accommodate diverse customer missions.) 

Maging ito man ay magpahinga nang panandalian mula sa iyong mahabang biyahe

(Whether you would like to take a short break from your long drives)

Kumaing mag-isa, o para lamang kumuha ng inumin bago umalis agad.

(Dine-in solo, or quickly grab a beverage and go.)

Mayroon rin kaming malinis at maayos na mga banyo

(We also have clean, working, well-staffed and air conditioned toilets)

Para sa iyong pangangailangan.

(for your comfort room needs.)

Sinasatunay ang kahulugan ng convenience.

(True to what convenience stands for.)

Naaayon sa aming pangakong maserbisyuhan ang lahat ng klase ng customer

(Aligned with our commitment to serve all types of customers)

Mayroon kaming mga parking pangbisikleta para magbigay ng lugar para sa mga siklista

(We have bicycle parking amenities to provide a secure place for cyclists)

Na magsa-stopover sa Shell.

(When they stopover at Shell.)

Lahat ng mga feature ng mobility station na ito ay masuring isinaisip

(All these mobility station features are all well thought of)

At dinisenyo nang nauuukol sa iyong mga pangangailangan

(and carefully designed with your needs in our mind)

Upang matulungan ka ng Shell na humayo sa iyong biyahe.

(So Shell will enable you to go well on your journeys ahead.)

[Inspiring music continues]

[Voice over]

Ang pagpapatakbo ng mga low carbon emission sites ay isa sa mga ambisyon ng Shell.

(Operating low carbon emission sites is one of our ambitions in Shell.)

Gusto ng Shell na sundin ang lowest carbon standards sa merkado

(Ultimately, Shell drives to implement the lowest carbon standards in the market) 

Sa pamamaraang industry leading, sustainable, at affordable.

(In a manner that is industry leading, sustainable, and affordable.)

Dedikado ang Shell na bawasan ang carbon footprints nito

(Shell is invested in its dedication to reduce carbon footprints)

Maging sa mga produkto man o pang-araw araw na operasyon.

(both in our products and operations.)

Mayroon kaming power saving elements na nagpapababa ng konsumo ng kuryente

nang hindi bababa sa 30%.

(We have power saving elements that reduce electricity consumption by at least 30%.)

Habang ginagawa namin ang mga ito, mayroon rin kaming mga aksyon

(While we provide these features, we have conscious efforts in)

Upang ibaba ang energy consumption ng aming mga operasyon.

(improving our operations to reduce energy consumption.)

Mga simpleng gawain tulad ng pagsasara ng mga pintuan

(Simple things like keeping doors closed) 

Pag-set ng mga air conditioning unit sa optimum na temperatura
(Setting air conditioning unit to optimum temperature)

At pagpatay ng ilaw ‘pag hindi ginagamit ay makatutulong

(And switching off lights when not in use will contribute) 

Sa amin patungo sa energy conservation.

(In our drive towards energy conservation.)

[Inspiring music continues]

[Voice over]

Ipinapakita namin ang daan tungo sa operational carbon neutrality upang tulungan

(We demonstrate pathways to achieve operational carbon neutrality helping) 

Ang ating lipunan na mabawasan ang carbon footprint gamit ng aming mga produkto

at operasyon.

(Our society reduce carbon footprint in our products and operations.)

Tropikal na bansa ang Pilipinas.

(Philippines is a tropical country.) 

Tayo ay nakakaranas ng maraming ulan buong taon.

(We experience a good amount of rain all year round.) 

Kami ay may kagamitan upang makalipon ng tubig na aming gagamitin

(We have equipped our sites with water harvesting facilities that we use) 

Para sa iba’t-ibang mga pangangailangan gaya ng pagdidilig ng mga halaman at pagflush ng mga toilet.

(For operational use such as watering our plants and flushing our toilets.) 

Magbibigay daan ito para maging self-irrigating ang aming plant wall at

(This allows our green wall to be a self-irrigating plant wall and) 

Tagakolekta ng tubig ulan, na magbibigay daan sa istasyon na gumamit ng nalikom na tubig

(Rain water collector, allowing the station to use runoff water)

Para sa mga halaman sa landscape area.

(For the plants in the landscape area.)

Ikahuli, pinagmamalaki namin ang aming tagumpay sa aming adbokasiyang i-reuse at i-recycle

(Lastly, we are proud of our breakthrough in our advocacy to reuse and recycle)

Ang mga plastik mula sa aming mga bote ng lube sa aming pakikipagpartner sa Green Antz

(Plastics from our lubes bottle by partnering with Green Antz)

Upang gumawa ng ecobricks.

(To create our ecobricks.) 

Ginagamit namin ang mga ecobricks na ito sa aming mga proyekto

(We are using these ecobricks in our projects )

Upang maisulong ang circular economy sa aming mobility business.

(To promote circular economy in our mobility business.)

[Inspiring music plays]

[Voice over]

Sa Shell, patuloy ang aming pagtulong

(In Shell, we continue to power the progress) 

Sa ating bansa.

(of the Filipino nation.)

Patuloy ang aming pag-innovate, pag-differentiate, at pag-accelerate.

(We continue to innovate, differentiate, and accelerate.) 

Let’s make the future.

(Let’s make the future.)

[Inspiring music fades]

[Shell mnemonic sound plays]

 

 

 

A first in the Philippines and one of the first in the world, the “Site of the Future” recently launched by Shell Pilipinas Corporation (SPC) in Silang, Cavite is set to become a global blueprint for mobility stations focused on enhancing customer experiences, enabling more forms of transportation, and lowering carbon footprint through innovation.

More about Shell Pilipinas Corporation

Leadership

The Board of Directors is led by Non-Executive Chairman Min Yih Tan and the Management Team for Pilipinas Shell is led by President Lorelie Q. Osial.

Employee Empowerment

Our company’s success lies on our empowered people.

Environment

Caring for the environment is integral to our business.

Retail Station Dealership

Shell aims to deliver long-term value to our retailers and stakeholders, to pursue growth opportunities in both fuel and non-fuel segments.